داعش هم برای خود عقلانیتی دارد

اشاره: این متن محصول یک گفتگو با آقای ذکتر داود فیرحی است که از سایت ملی-مذهبی در اینجا بازنشر می شود. « جوامع اسلامی دچار پارادوکس‌های سنگینی شده‌اند که حل آنها بسیار دشوار است. پارادوکس‌هایی مثل رابطه «شریعت و قانون»، رابطه «دنیا و آخرت»، «آزادی و امنیت»، «دین و دموکراسی»، رابطه استقلال و گفت‌وگو و […]