اعتراض شماری از نواندیشان دینی به اعدام شیخ النمر در عربستان و هشدار به حکومت ایران

خبر ناگوار و تأسف برانگیز اعدام ظالمانه عالم و روحانی شیعه شیخ النمر باقرالنمر همراه جمعی دیگر، توسط حکومت عربستان سعودی موجب تألم و تأثر گردید.
احکامی چنین سنگین، نه از دیدگاه شرعی و فقهی با قوانین اسلامی همخوانی دارد، و نه از دیدگاه حقوقی با موازین دادرسی عادلانه و معیارهای حقوق بشری انطباق دارد. شواهد نشان می دهد که دادگاه این عالم دینی و نیز دیگر محکومان، علنی و عادلانه و منطبق با تشریفات آئین دادرسی، از جمله حضور وکیل مدافع نبوده و همین نشانه عدم مشروعیت چنین دادگاه و چنین احکامی است.
با کمال تأسف و با توجه به حمایت حاکمان سعودی از خشونت ها و افراط‌گرایی های فرقه‌ای، همزمانی این اعدامها با اعدام تروریست ها نیز ستم مضاعفی بر اینان و خانواده‌هاشان محسوب می‌شود.
از منظر منافع امت اسلام نیز بدیهی است که چنین اقداماتی به خصومت های فرقه ای دامن زده و بر خشم و نفرت فرقه‌ای در این امت دامن می‌زند و در نهایت مخل آرامش و امنیت کشورهای مسلمان و مغایر با همکاری و همدلی ضروری کشورهای منطقه می‌گردد.
متأسفانه حمایت و توجیهات برخی از رهبران اسلامی (از جمله چند تن از شیوخ الازهر) از این اعدام‌ها، نشانگر مشکلات عمیقی در تبیین برخی مفاهیم شرعی و فقهی در جامعه مسلمانان و احیانا بهانه‌ای برای توجیه منافع وسیاست های فرقه گرایانه برخی دولت هاست.
به‌جاست برای جلوگیری از چنین رخدادهای نابخردانه در آینده دور و نزدیک، مسلمانان و مدافعان مصالح عمومی جهان اسلام اعم از شیعه و سنی، در هرجایی که هستند و به هر نحوی که می‌توانند، به این رفتار نادرست اعتراض کنند. پرهیز از رفتار خشونت آمیز مثل حمله به سفارتخانه ها، نه تنها راه حل مثبتی محسوب نمی‌شود بلکه نگاه جهانیان را، به‌جای محکوم کردن رفتارهای ستمگرایانه حکومت سعودی، متوجه واکنش‌ افراطگرایان ایران می‌کند. این اقدامات شتابزده به بهره جویی افراطیون دوطرف منجر شده و در نهایت با تشدید نزاع های فرقه‌ای، آتش خشونت را درمنطقه شعله ورتر می سازد.
در همین مورد، به‌ویژه باید به حکومتگران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از یک سو با افراط در گفتارها و رفتارهای نسنجیده بر این آتش دامن نزنند، و از سوی دیگر، در برخوردهای تنگ نظرانه با جامعه مسلمان سنی مذهب ایران تجدید نظر کرده و حقوق شهروندی مصرح قانونی و مدنی این بخش مهم از ملت ایران را، که از قضا عموما در مناطق مرزی و یا بحرانی کشور زیست می کنند، به کمال رعایت کنند. روشن است حکومتی که خود ناقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی است و حق دگراندیشی را درهیچ عرصه‌ای به رسمیت نمی‌شناسد و دگراندیشان مذهبی و غیر مذهبی را سرکوب می‌کند، نمی تواند معترض همین رفتار از ناحیه دولت های دیگر باشد. بسیار بجاست که حکومت ایران با اتخاذ رفتار عادلانه با اقلیت های مذهبی در کشورمان، الگوی رفتاری مناسبی را برای دیگر جوامع اسلامی ارائه دهد
ضمن آرزوی رحمت الهی برای شیخ النمر و همراهانش، با عرض تسلیت به خانواده‌های آنان، برایشان صبر و بردباری آرزو نموده و امیدواریم با تدبیر رهبران جوامع و کشورهای مسلمان، عوارض و پیامدهای این حادثه ظالمانه ترمیم و اصلاح و خصومت‌ها و نزاع‌های فرقه‌ای و منطقه‌ای به آشتی تبدیل گردد، تا با درک عمیق شرایط، گام‌های موثری در حل و فصل خصومت‌های منطقه‌ای و مذهبی برداشته شود.
جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، مرتضی کاظمیان، تقی کروبی، مهدی ممکن، حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message