سحنی مشفقانه با آقای مزدک بامدادان

اشاره: این نوشته در نقد مقاله آقای مزدک بامدادان منتشر شده در سایت ایران امروز نگارش یافته و در همان سایت نیز منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnبار دیگر دوست نادیده جناب آقای مزدک بامدادان (که با استفاده از تعیبرخودشان می توان گفت: کسی که هرگز از نوشتن در نکوهش من و […]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الإِفْكٌ

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای مزدک بامدادان است که در سایت «ایران امروز» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. نقد این نوشته به زودی در سایت منتشر خواهد شد. nnبه‌جای دیباچه: بر پایه همان روش همیشگی، آقای اشکوری این بار نیز نوشته مرا به گفته خود «بدون هیچ شرحی» در تارنمای […]