متن سخنرانی آقای نوید کرمانی در مراسم دریافت جایزه صلح ناشران آلمان

اشاره: این سخنرانی بیش از یک ماه قبل ایراد شده و اکنون ترجمه آن از سایت دویچه وله در اینجا بازنشر می شود. هرچند در این ستون مقالات صرفا فکری در حوزه اندیشه بازنشر می شوند ولی در این متن نیز نکات مربوط به حوزه تفکر و تاریخ و فرهنگ شرقی، اسلامی و غربی کم […]

متن سخنرانی آقای نوید کرمانی در مراسم دریافت جایزه صلح ناشران آلمان

اشاره: این سخنرانی بیش از یک ماه قبل ایراد شده و اکنون ترجمه آن از سایت دویچه وله در اینجا بازنشر می شود. هرچند در این ستون مقالات صرفا فکری در حوزه اندیشه بازنشر می شوند ولی در این متن نیز نکات مربوط به حوزه تفکر و تاریخ و فرهنگ شرقی، اسلامی و غربی کم […]