نقد نقد روشنفکری دینی متأخر

اشاره: این نوشته نقدی است به نوشته آقای کدیور با عنوان «تأملاتی در باره نواندیشی دینی در ایران معاصر» به قلم آقای یاسر میردامادی که در فیسبوک نویسنده منتشر شده است.n nمحسن کدیور، فقیه و روشنفکر دینی ایرانیِ مقیم امریکا اخیراً در سخنانی با عنوان «تأملاتی درباره‌ی نواندیشی دینی در ایران معاصر» به نقد رویکرد […]

تأملاتی در باره نواندیشی دینی ایران معاصر

اشاره: متن زیر صورت تحریر یافته سخنرانی آقای دکتر محسن کدیور است که به مناسبت عاشورا ایراد شده و در وب سایت ایشان (همراه با فایل صوتی آن) انتشار یافته و اکنون در اینجا بازنشر می شود در شبی که به یاد امام حسین (ع) و یاران باوفایش تعلق دارد، بنا دارم برخی تأملاتم را […]

تأملاتی در باره نواندیشی دینی ایران معاصر

اشاره: متن زیر صورت تحریر یافته سخنرانی آقای دکتر محسن کدیور است که به مناسبت عاشورا ایراد شده و در وب سایت ایشان (همراه با فایل صوتی آن) انتشار یافته و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnدر شبی که به یاد امام حسین (ع) و یاران باوفایش تعلق دارد، بنا دارم برخی تأملاتم را درباره‌ی […]