چرا روشنفکران دچار بحران مخاطب شده اند؟

اشاره: این مقاله به قلم جواد غلامرضا کاشی است که در اینجا بازنشر می شود روشنفکران دچار بحران مخاطب شده‌اند. این گزاره را هر از چندی می‌شنویم. من که خود با شماری از روشنفکران نشست و برخاست دارم، گلایه‌های آنان را می‌شنوم. یکی از آنان، با لحنی طنز آمیز، می‌گفت پیش از انتشار فلان اثر، […]

چرا روشنفکران دچار بحران مخاطب شده اند؟

اشاره: این مقاله به قلم جواد غلامرضا کاشی است که در اینجا بازنشر می شودnnروشنفکران دچار بحران مخاطب شده‌اند. این گزاره را هر از چندی می‌شنویم. من که خود با شماری از روشنفکران نشست و برخاست دارم، گلایه‌های آنان را می‌شنوم. یکی از آنان، با لحنی طنز آمیز، می‌گفت پیش از انتشار فلان اثر، تصور […]