خدای من! چقدر زیباست این صحنه های انسانی!

این روزها شاهد یک رخداد و در واقع یک فاجعه بزرگ انسانی هستیم و آن سونامی هجوم پناهجویان سوری و افغانستانی و در مواردی ایرانی به کشورهای اروپایی است. این انبوه میلیونی روزانه تلاش می کنند ار طریق یونان و مقدونیه به اروپای شرقی بروند و از طریق صربستان و مجارستان به مرکز اروپا و […]