اسلام، مدارا یا خشونت؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر حبیب¬الله پیمان است که اخیرا در شماره 14 مجله «ایران فردا» انتشار یافته است. قابل ذکر است که طبق اطلاع این نسخه ویراست دوم همان مقاله انتشار یافته است. در بیش از سه دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران می‌گذرد، زیر تأثیر تحولات و حوادثی تند و […]

اسلام، مدارا یا خشونت؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر حبیب¬الله پیمان است که اخیرا در شماره 14 مجله «ایران فردا» انتشار یافته است. قابل ذکر است که طبق اطلاع این نسخه ویراست دوم همان مقاله انتشار یافته است.nnدر بیش از سه دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران می‌گذرد، زیر تأثیر تحولات و حوادثی تند و توفانی […]