علم دینی و دین علمی

چکیده: در این نوشتار دو مفهوم «علم دینی» و «دین علمی» مورد بحث و مداقّه قرار می گیرند. در آغاز از دین علمی (موجه سازی گزاره های اسلامی با دا ده های علوم تجربی و انسانی) و حامیان و حاملانش در میان متفکران مسلمان معاصر سخن می رود و بعد مفهوم علم دینی به بحث […]

نامه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور به اعضای کنگره آمریکا و تأیید توافق هسته ای

اعضاء محترم کنگره ایالات متحده آمریکا، خانم ها و آقایان سناتور و نماینده nما، امضا کنندگان، هر یک در دوره ای در میهن خود ایران افتخار نمایندگی مردم را داشته و به دلیل انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی در ایران ناگزیراز دوری موقت از کشورمان شده ایم. ما از کثرت گرایی دموکراتیک، روابط […]

علم دینی و دین علمی

چکیده: در این نوشتار دو مفهوم «علم دینی» و «دین علمی» مورد بحث و مداقّه قرار می گیرند. در آغاز از دین علمی (موجه سازی گزاره های اسلامی با دا ده های علوم تجربی و انسانی) و حامیان و حاملانش در میان متفکران مسلمان معاصر سخن می رود و بعد مفهوم علم دینی به بحث […]