مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان در ارتباط با مجازات روزه‌خواران مبنای فقهی و شرعی ندارد

گزارشي از ميترا شجاعي با شروع ماه رمضان بار دیگر رسانه‌ها شروع به نوشتن مقاله‌ها و گزارش‌هایی کرده‌اند که ثابت کند روزه‌خواری جرم است و مستحق مجازات. حسن یوسفی اشکوری اما اساسا معتقد است روزه‌خواری جرم نیست. جامعه یوسفی اشکوری: مجازات روزه‌خواران مبنای فقهی و شرعی ندارد با شروع ماه رمضان بار دیگر رسانه‌ها شروع […]

تأملی در باب روزه های بلند سال

هر سال که ماه عبادی رمضان فرا می رسد با قوت بیشتر این پرسش مطرح می شود که در روزهای طولانی و گرم و تابسوز بهار و تابستان چه باید کرد؟ آیا حداقل در بخش هایی از کره زمین که روزها تا 18 و 20 ساعت می رسد، می توان و باید روزه گرفت و […]

مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان در ارتباط با مجازات روزه‌خواران مبنای فقهی و شرعی ندارد

گزارشي از ميترا شجاعيnnبا شروع ماه رمضان بار دیگر رسانه‌ها شروع به نوشتن مقاله‌ها و گزارش‌هایی کرده‌اند که ثابت کند روزه‌خواری جرم است و مستحق مجازات. حسن یوسفی اشکوری اما اساسا معتقد است روزه‌خواری جرم نیست. nnجامعهnیوسفی اشکوری: مجازات روزه‌خواران مبنای فقهی و شرعی نداردnبا شروع ماه رمضان بار دیگر رسانه‌ها شروع به نوشتن مقاله‌ها […]