برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۳۷ بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۷
بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Cb4lRMPeAgs

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1137.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message