پاسخ هایی برای اندیشیدن 75-زندان و زندانی انفرادی در اسلام

1-آیا در مباحث فقهی جایی از سلول انفرادی نام برده شده است؟nپاسخ: اصولا اگر بین «فقه» و «شریعت اسلام» تفکیک قایل شویم و شریعت را همان احکامی بدانیم که در قرآن و در سیره معتبر نبوی جعل شده است، جایی به نام «زندان» به معنایی که امروز مراد می کنیم و مجازاتی به نام زندان […]