هشدار نسبت به وضعیت سعید رضوی فقیه

در پی تداوم وضعیت نگران کنندۀ سعید رضوی فقیه در حبس، دهها تن از فعالان و استادان دانشگاه ضمن انتشار نامه ای سرگشاده؛ خواستار آزادی این فعال دانشجویی سابق و کنشگر حامی جنبش سبز شدند.nبه گزارش جرس، در نامه که به امضای نامه ۹۶ فعال سیاسی و مدنی، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه رسیده، […]

بازخوانی انقلاب با حضور مهدی ممکن، عبدالعلی بازرگان و حسن یوسفی اشکوری

آیا ملی – مذهبی ها نردبان استبداد دینی شدند ؟ “آیا ملی-مذهبی ها نردبان استبداد دینی شدند؟” محور این میزگرد این پرسش است که در سال های پس از انقلاب به وفور در مقام یک اتهام به جریان ملی-مذهبی منتسب شده است. تلاش شد در این میزگرد سئوال های منتقدان پرسیده شود و پاسخ های […]

بازخوانی انقلاب با حضور مهدی ممکن، عبدالعلی بازرگان و حسن یوسفی اشکوری

آیا ملی – مذهبی ها نردبان استبداد دینی شدند ؟nn”آیا ملی-مذهبی ها نردبان استبداد دینی شدند؟” محور این میزگرد این پرسش است که در سال های پس از انقلاب به وفور در مقام یک اتهام به جریان ملی-مذهبی منتسب شده است.nتلاش شد در این میزگرد سئوال های منتقدان پرسیده شود و پاسخ های سه تن […]