آیا استبداد و خشونت رایج برآمده از روشنفکری دینی است؟

اشاره: دومین قسمت از مقاله «افسانه «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» است که در مقام نقد نوشته آقای محمد قوچانی نوشته شده است. قوچانی در شماره ۳۶ نشریه «مهرنامه» مقاله ای ممتع تحت عنوان «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» انتشار داده بود که موجب نقد و رد عموم (به ویژه علاقه مندان به افکار و آرای دکتر شریعتی و […]

آیا استبداد و خشونت رایج برآمده از روشنفکری دینی است؟

اشاره: دومین قسمت از مقاله «افسانه «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» است که در مقام نقد نوشته آقای محمد قوچانی نوشته شده است. قوچانی در شماره ۳۶ نشریه «مهرنامه» مقاله ای ممتع تحت عنوان «تراژدی پروتستانتیسم اسلامی» انتشار داده بود که موجب نقد و رد عموم (به ویژه علاقه مندان به افکار و آرای دکتر شریعتی و […]