بازرگان جمهوری اسلامی را «جمهوری روحانی» می نامید

اشاره: گفتگو با فرزانه بذرپور به مناسبت بیستمین سالگرد وفات مهندس بازرگان. این گفتگو در ویژه نامه سایت «ندای آزادی» منتشر ده است.n1-می خواهیم در باره سکولاریسم و بازرگان صحبت کنیم. آقای بازرگان دغدغه دین در سیاست را داشت و انشعاب نهضت آزادی از جبهه ملی در سال 39 به نوعی انشعاب مذهبیون جبهه ملی […]

باید بین جهان مدرن و سنتهای عرب جاهلی اسلامی شده انتخاب کنیم

اشاره: قسمت سوم از سلسله پاسخ ها به پرسش های سایت ملی-مذهبیnملی-مذهبی: شما می فرمایید که باید تکلیف خود را روشن کرد یا تمامی پیمانهای بین المللی و میثاقهای جهانی حقوق بشر را پذیرفت و بر اساس آن عمل کرد و یا این که همانند بوکوحرام یا داعش و القاعده همه مفاهیم مدرن را ضد […]

مصاحبه با تلويزيون روژهلات كلن در برنامه پويش

برنامه‌اى با سيروس ملکوتی با حضور فريدون احمدی – مهرداد درويش پور- حسن يوسفی اشکوری عنوان برنامه ايست در تكاپوی پاسخ به طرح پرسشهای جاری، يك برنامه سياسی برای دريافت و شناخت از آنچه‌ را كه در بستر زمان جريان دارد و آنچه‌ را كه بايد حادث شود . موضوعات بر اساس نياز از چنين […]