بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در محکومیت اقدام تروریستی در پاریس

به نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیم کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای کشتار انسانهای بیگناه در پاریس را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و […]

بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در محکومیت اقدام تروریستی در پاریس

به نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیمnnکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای کشتار انسانهای بیگناه در پاریس را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و حتی […]

نه! این دیگر خدای من نیست!

بار دیگر جنایت و قساوت و شرارت فاجعه آفرید و امروز (چهارشنبه 7 ژانویه 2015) شماری از شهروندان و هنرمندان فرانسوی با رگبار گلولة چند تروریست مدعی مسلمانی به خون غلطیدند! هر دم از این باغ بری می رسد/تلخ تر از تلخ تری می رسد! شگفتا! روزگاری بود که ندای «الله اکبر» هاتف قدسی آزادی […]