بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در محکومیت اقدام تروریستی در پاریس

به نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیمnnکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای کشتار انسانهای بیگناه در پاریس را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و حتی در میان مسلمانان علیه یکدیگر، مشاهده می شود، اما هر کس اندکی با آموزه های اصیل و معتبر اسلامی آشنا باشد، به خوبی می داند که ترور تحت هر عنوان و بهانه ای مطلقا نامشروع و خلاف شریعت اسلام است. اسلام کشتن یک نفر را برابر کشتن همه انسان ها می داند(۳۲ از سوره مائده).nمتن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:nبه نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیمnامروز بار دیگر دست های جنایتکار عده ای مدعی مسلمانی از آستین تروریسمی ضد آموزه های همه ادیان ابراهیمی به در آمد و جان شماری از شهروندان و روزنامه نگاران فرانسوی را در پاریس گرفت.nهرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و حتی در میان مسلمانان علیه یکدیگر، مشاهده می شود، اما هر کس اندکی با آموزه های اصیل و معتبر اسلامی آشنا باشد، به خوبی می داند که ترور تحت هر عنوان و بهانه ای مطلقا نامشروع و خلاف شریعت اسلام است. اسلام کشتن یک نفر را برابر کشتن همه انسان ها می داند(۳۲ از سوره مائده).nبر این اساس ما هر نوع رفتار خشن و به ویژه شکل بی رحمانه و ضد انسانی آن یعنی ترور را محکوم می کنیم.nهرچند اهانت تحت هر عنوان و در هر شکلی نسبت به عقاید و باورهای عموم آدمیان و از جمله مسلمانان محکوم است؛ اما این رفتارها با هیچ بهانه ای نمی تواند مجوزی برای رفتارهای خشن علیه زندگی آزاد انسان ها باشد.nمتأسفانه چنین رفتارهایی علاوه بر سلب آرامش روانی مردم عادی کشورهای اروپائی؛ در نهایت نتیجه ای جز تقویت جریانات راست افراطی و گسترش و تعمیق فکر و سیاست «خارجی ستیز» و به ویژه «اسلام ستیز» در اروپا و مغرب زمین ندارد.nکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشورn۷ژانویه ۲۰۱۵n۱۷دی ماه ۱۳۹۳nn

Share:

More Posts

Send Us A Message