گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران در نقد سخنان موسوی بجنوردی در باره بهاییان

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اظهارات آیت الله محمدموسوی بجنوردی درباره اینکه بهاییان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند را شگفت انگیز و برخلاف قانون اساسی خواند. حسن یوسفی اشکوری، از چهره‌های برجسته روشنفکری دینی، درپاسخ به اظهارات اخیر آیت الله محمد موسوی بجنوردی مبنی […]