یادی و خاطره ای از آیت الله منتظری

اشاره: امروز خاطرات و روزنوشت های دوران زندان اوین (سالهای 79-83) را مرور می کردم. در دفتر چند خطی از دیدار عیدانه نوروز سال 82 با آیت الله منتظری نوشته بودم. این یادداشت پس از بازگشت از ایام مرخصی به مناسبت سال نو در اوین نگاشته شده است. اکنون به مناسبت سالگرد درگذشت آن مرد […]