برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۸
نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=aGkoLgPIysY

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message