سیاست و روش ملکداری امام علی

اشاره: این مقاله بخشی از زندگی نامه مبسوط امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است که در کتاب تاریخ نیم قرن نخست تاریخ اسلام اینجانب (کتاب در حال تحقیق و نگارش) آمده و اکنون البته با تغییرات مناسبی به مناسبت سالگرد ترور و شهادت امام در جرس منتشر می شود. ضمنا بخش دیگر با عنوان «اندیشه […]