بیانیه نمایندگان ادوار مجلس خارج از کشور در اعتراض به جنایات اسرائیل و نسل کشی در غزه

اقدامات چند هفته گذشته اشغالگران اسراییلی در غزه با کلیه معیارهای معتبر حقوق بین الملل و عهدنامه های مربوط به مقررات لازم الاجرا در زمان جنگ و صلح و اصول حقوق انسان دوستانه و حقوق بشر در تناقض آشکار میباشند. این اعمال از مصادیق بارز نقض مقررات بین الملل و نمونه های روشن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می باشند.nهیاهوی مقامات و رسانه های اسراییلی در باره حق دفاع مشروع و امنیت شهروندانش چیزی جز ابزار تبلیغاتی نیروهای اشغالگر برای توجیه تصمیم و برنامه های دراز مدت آنها برای تن ندادن به هرنوع راه حل سیاسی از طرق پیش بینی شده در منشور ملل متحد و معاهدات و اصول جهانی شناخته شده دایر بر حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود نیست و دلیل انکار ناپذیری بر عزم و برنامه این رژیم اشغالگر برای تحمیل راه حل نهایی از طریق نسل کشی و پاک سازی قومی و امحاء ملی مردم مظلوم فلسطین است.nبا عنایت به این واقعیت که اصولا توان نظامی شبه نظامیان حماس با توان بالفعل و بالقوة ارتش توانمند و مجهز به انواع سلاح های متعارف و نامعتارف اسرائیل قابل مقایسه نیست، استفاده از تعبیر رایج « جنگ اسرائیل و غزه » تعبیر نادرستی است که ماشین پر نفوذ تبلیغات اسراییلی به انگیزة اغفال ذهنی افکار عمومی ابداع کرده است.nما، جدای از سوابق امر، بر این گمانیم که راه حل منطقی و معقول برای حل مناقشه دیرین فلسطین، تشکیل دولت مستقل فلسطینی و برسمیت شناختن آن توسط اسراییل و حامیانش برپایه قطعنامه های سازمان ملل و مالاً پایان اشغال و برقراری صلح بین این کشور با دولت اسراییل است. اما آنچه که اکنون در اولویت قرار دارد و مبرم ترین گام باید باشد، پایان دادن به محاصره تمام عیار حدود هشت ساله غزه است که یک میلیون و نیم مردم ساکن آن ناحیه را سالیانی است که در معرض تحریم و نابودی تدریجی قرار داده است.nاکنون در این شرایط خطیر بر تمام صلح طلبان و حامیان جدی و صادق حقوق بشر است که از تمام ابزارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و موقعیت حقوقی و حقیقی خود در روابط داخلی کشورها و یا در روابط بین المللی استفاده کنند و به تحقق آتش بس فوری اما با درنظر گرفتن خواسته های معقول و مشروع مردمان فلسطین و پس از آن رفع محاصره مرگ آفرین از نوع اسرائیلی حاکم بر غزه یاری رسانند. حمایت های بی قید و شرط دول غربی و در رأس آنها دولت آمریکا از دولت جنایتکار نتانیاهو و از تجاوزات آشکار ارتش اسرائیل در غزه عملا مقامات این کشور را در کشتار مردم بی دفاع و زنان و کودکان فلسطینی غره تر و بی پروا تر کرده و می کند. و ما لازم میدانیم در این شرایط حساس و دردناک منطقه خاورمیانه و جهان نظر همه تصمیم گیرندگان را به این نکته اساسی و بدیهی جلب کنیم که عدم توجه به به ریشه های مناقشات عمیق خاورمیانه و در مناسبات فلسطنیان و اسرائیل نهفته دربی عدالتی طرح تقسیم سرزمین فلسطین است، که منجر به تناسب قوای نابرابر و ظالمانه کنونی بین اسراییل و فلسطین شده، و به ویژه حمایت یک جانبه از رژیم متجاوز اسرائیل، راه به جایی نخواهند برد و می توان گفت بانیان این سیاست ها باد می کارند و لاجرم طوفان درو خواهند کرد.nما امضا کنندگان این بیاینه ضمن محکوم کردن نسل کشی مردم غزه به وسیله رژیم متجاوز اسرائیل به خانواده های داغدار فلسطینیان تسلیت گفته و حمایت خود را از مبارزات قانونی و حق طلبانه آنان اعلام می کنیم.nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج کشور:nنورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی و حسن یوسفی اشکوریn٦ مردادماه 1393n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message