نامه چهارصد فعال سیاسی و مدنی به رئیس جمهور در مورد واقعه زندان اوین

۴۰۰ فعال سیاسی و مدنی در نامه ای به حسن روحانی از وی خواستند هیئتی حقیقت یاب را برای بررسی حوادث اوین تشکیل دهد. nمتن کامل این نامه به نقل از کلمه به شرح زیر است:nبه نام بهترین وکیلnجناب آقای رییس جمهور روحانی؛ مجری قانون اساسیnاین روزها نزدیک به یک سال است که ردای امید ملتی بر دوش شما آرمیده و شما را به حکم تدبیر و اعتدال بر کرسی اعتماد خویش نشانده است.nما در بحبوحه ی کارشکنی های پی در پی و در پیچ تند اصلاح خرابی های برجا مانده از بی تدبیری ها،نه از سر خشم و کین که از جایگاه یاور و همراهتان با شما سخن می گوییم.nحتما اطلاع دارید در روزهای گذشته ظلم عریانی به جای هدیه ی روز میلاد دختر پیامبر اکرم و روز مادر به مادران و همسران دلسوخته ی زندانیان سیاسی بند۳۵۰ زندان اوین روا داشته شده است و حتما خبر دارید فرزندان و شوهرانشان چگونه مضروب و مجروح کینه توزی ها شده اند. اکنون بسیاری از آنان در سلول های انفرادی به سر می برند و حتی حق دیدار با عزیزان خویش را نداشته اند و آنان که رخ به رخ مادران و همسران خویش دوخته اند با چهره های کبود و دستان زخمی و سرهای شکسته تنها داغ دوری و دلتنگی شان تازه گشته است.nاکنون ما آحادی از اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی درخواست داریم در چهارچوب قانون و به واسطه ی قدرتی که به پشتوانه رای مردم به دست آورده اید در برابر ظلم و بی عدالتی که بر فرزندان این مرز و بوم رفته است بایستید و در صدد دلجویی از آسب دیدگان اتفاقات اخیر برآیید.nبرای تحقق این امر درخواستهای خود را به طور شفاف به شرح زیر بیان می کنیم:n۱- قبل از هر چیز از تمام مسوولان مربوطه چه در دولت مانند وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات و چه خارج از آن مانند مسوولان زندان و قوه قضاییه و حتی نمایندگان مجلس بخواهید که اگر درباره این اتفاقات نمی توانند حقیقت را بگویند لااقل به دروغ متوسل نشوند.n۲- شما می‌توانید با مامور کردن «شورای عالی امنیت ملی» برای تشکیل «کمیته‌ی ویژه‌ی حقیقت‌یاب» درباره‌ی «وقایع ۲۸ فروردین در اوین» و درگیر کردن ارگان‌ها و قوای متعدد هم به تقاضای افکار عمومی پاسخ دهید، هم این غده را قبل از این‌که بزرگ‌تر و کُشنده شود جراحی کنید و هم بر اساس گزارش کمیته، عمل کنید.n۳- با وادار کردن تمام کسانی که در این حادثه نقش داشته اند به عذر خواهی و استعفای داوطلبانه٬ الگوی عملی برای دیگر مسوولین جامعه نیز ایجاد شود.n۴- همانطور که مستحضرید بیش از۲۰ تن از زندانیان از روز پنجشنبه و ۱۲ تن دیگر از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده اند و این تعداد در زندانها از جمله در زندان رجایی شهر به دلیل همبستگی با همراهانشان در زندان اوین رو به افزایش است که با توجه به جراحات وارده و اوضاع نامناسب جسمی و روحی آنان احتمال خطرات بیشتری خواهد بود. بنا براین ما از شما می خواهیم تا با فرستادن این عزیزان به بیمارستان و ایجاد شرایط مناسب ضمن تامین خواسته های قانونی و مشروع این عزیزان مانع از بروز عواقب جبران ناپذیری مانند شهادت مرحوم هدی صابر شوید.nجناب رییس جمهورnایمان داریم این ایستادگی و آزادگی شما بر تارک تاریخ این مملکت ثبت خواهد شد و سینه ی های سوخته از ظلم این مادران و همسران هرگز از یاد نخواهد برد حقوقدانی را که در برابر باتوم برهنه ی سرهنگ ها یاری شان نمود. در برابر ظلم آشکار «پنجشنبه‌ی سیاه اوین» سکوت نکنید. نه مقتضای اخلاق و دیانت و قانون‌گرایی است و نه به مصلحت دولت. واکنش مناسب دولت هم لازمه‌ی تدبیر است و هم حافظ امید.nn۱٫ ابوالفتحی بهرامn۲٫ ابولپور آسیهn۳٫ ابولپور سمانهn۴٫ ابوالفضل قاسمیn۵٫ اتابکی نویدn۶٫ اثباتی مژگانn۷٫ احمدنژاد سید محمدn۸٫ احمدی پیمانn۹٫ احمدی گلالهn۱۰٫ احمدی گلنارn۱۱٫ احمدی مصطفیn۱۲٫ احمدی مهنه بهمنn۱۳٫ احمدیان امینn۱۴٫ ارجمند حقیقی احسانn۱۵٫ اردکانی حسینn۱۶٫ اردلان وحیدn۱۷٫ ارشدی علیn۱۸٫ اسد بیگی امیر حسینn۱۹٫ بیگلربیگی محسنn۲۰٫ اسدی آزادهn۲۱٫ اسدی نصیرn۲۲٫ اسدى میراردوانn۲۳٫ اسلامیه سعیدهn۲۴٫ اسماعیل پور مرتضیn۲۵٫ اسماعیل زاده عسلn۲۶٫ اسماعیل زاده محمدn۲۷٫ اسماعیلپور مرتضیn۲۸٫ اسماعیلی سید کوهزادn۲۹٫ اشراقی زهراn۳۰٫ اشعریون اشکانn۳۱٫ اصلاحچی مرتضیn۳۲٫ اصلانی مهردادn۳۳٫ اعتدالی امیرn۳۴٫ افتخاری ساراn۳۵٫ اقتداری گودرزn۳۶٫ اقتناعی امیرn۳۷٫ اقدم مهدیn۳۸٫ اقلیدی مریمn۳۹٫ اکرم خیرخواهn۴۰٫ امرآبادی مهساn۴۱٫ امید پورمحمدعلیn۴۲٫ امیر آزادn۴۳٫ امیر خسروی بابکn۴۴٫ امیری کامرانn۴۵٫ امیری فائزهn۴۶٫ امیری مرضیهn۴۷٫ امینی احسانn۴۸٫ امین نیک جو محمدn۴۹٫ انسان نگارn۵۰٫ اهری مریمn۵۱٫ ایزدی مائدهn۵۲٫ ایکدر سولمازn۵۳٫ آذرافزا مرضیهn۵۴٫ آذرپی مجیدn۵۵٫ آذری مسعودn۵۶٫ آغاجری زهرهn۵۷٫ آقا عمو علیرضاn۵۸٫ آل بویه آزیتاn۵۹٫ آوازه طلب اشکانn۶۰٫ باکری آسیهn۶۱٫ باطبی احمدn۶۲٫ باقری هادیn۶۳٫ باقی مریمn۶۴٫ بال افکن مهردادn۶۵٫ بانک نگینn۶۶٫ باهر آرزوn۶۷٫ باوفا رضاn۶۸٫ بختیاری مهرانn۶۹٫ برقعی محمدn۷۰٫ برنا بهمنn۷۱٫ برنادل بهمنn۷۲٫ بلوری رویاn۷۳٫ تبیانیان شهنازn۷۴٫ بنی شریف مصطفیn۷۵٫ بهزادی فاطمهn۷۶٫ بیک زند نسرینn۷۷٫ پاداش علیn۷۸٫ پارسا داریوشn۷۹٫ پرنده مصطفیn۸۰٫ پزشکی کتیn۸۱٫ پورحسن محمدn۸۲٫ پورحیدر سعیدn۸۳٫ پهلوانی فاطمهn۸۴٫ تاج زاده فاطمهn۸۵٫ تارخ علیn۸۶٫ ترابی سجادn۸۷٫ تقی پور علیn۸۸٫ تمجیدی مجیدn۸۹٫ تنها امیرn۹۰٫ توحیدی نیرهn۹۱٫ توماج فرشادn۹۲٫ جامی مهدیn۹۳٫ جعفری محمدn۹۴٫ جعفریان رضاn۹۵٫ جلالی خواه موسیn۹۶٫ جلائی‌پور محمدرضاn۹۷٫ جلوداری ممقانی سپهرn۹۸٫ جمالی حمیدرضاn۹۹٫ جمالی علیn۱۰۰٫ جمشیدی حسینn۱۰۱٫ جواهری فرزادn۱۰۲٫ جوشنی رضاn۱۰۳٫ چالاکی نسیمn۱۰۴٫ حاج علی علیرضاn۱۰۵٫ حاجب پیامn۱۰۶٫ حاجب کیوانn۱۰۷٫ حاجبی امیرn۱۰۸٫ حرمتی پور محسنn۱۰۹٫ حسنی زویاn۱۱۰٫ حسن پور سارنگn۱۱۱٫ حسین روشنn۱۱۲٫ حضرتی مجیدn۱۱۳٫ حقیقت جو فاطمهn۱۱۴٫ حکمت علیn۱۱۵٫ حکمی محمد حافظn۱۱۶٫ حیدریان محسنn۱۱۷٫ خادمی علیرضاn۱۱۸٫ خامه آرمینn۱۱۹٫ خردمند فاطمهn۱۲۰٫ خرمک سهیلn۱۲۱٫ خرمن بیز جلالn۱۲۲٫ خرمن بیز ساراn۱۲۳٫ خرمن بیز سکینهn۱۲۴٫ خزایی حسنn۱۲۵٫ خسرو بندریn۱۲۶٫ خسرو نژاد حسینn۱۲۷٫ خسرونژاد فاطمهn۱۲۸٫ خسروی مهدیn۱۲۹٫ خلفی عاطفهn۱۳۰٫ خلوصی واحدn۱۳۱٫ خندان مجتبیn۱۳۲٫ دهقان معصومهn۱۳۳٫ دستپاک محمدn۱۳۴٫ دقیقیان شیرینn۱۳۵٫ ذاکری بهروزn۱۳۶٫ رادمرد محسنn۱۳۷٫ رحمانی تقیn۱۳۸٫ رحمتی ناصرn۱۳۹٫ رحمتی‌زاده ایمانn۱۴۰٫ رحیم پور مطلق روح اللهn۱۴۱٫ رحیمی زهراn۱۴۲٫ رستملو میثمn۱۴۳٫ رشیدی امیرn۱۴۴٫ رضایی فهیمهn۱۴۵٫ رضایی اعظمn۱۴۶٫ رضایی آمنهn۱۴۷٫ رضایی سکینهn۱۴۸٫ رضایی محمدرضاn۱۴۹٫ رضایی میناn۱۵۰٫ رضایی نادرهn۱۵۱٫ رضاییان ماناn۱۵۲٫ رضاییان یسناn۱۵۳٫ رفیعی رضاn۱۵۴٫ روحی فرهادn۱۵۵٫ رهبری حنیفn۱۵۶٫ رهبری مسعودn۱۵۷٫ رهنما میلادn۱۵۸٫ ریاحی سحرn۱۵۹٫ ریاضی امیرn۱۶۰٫ زارعی عبدالهاn۱۶۱٫ زرشکی مانیn۱۶۲٫ زرگریان اسماعیلn۱۶۳٫ زنگنه حمیدn۱۶۴٫ زنگنه حمیدرضاn۱۶۵٫ زواره ای رضاn۱۶۶٫ ژیلا بدیهیانn۱۶۷٫ ساکت موسیn۱۶۸٫ سبحانی هادیn۱۶۹٫ ستوده فاطمهn۱۷۰٫ سرمدی پرستوn۱۷۱٫ سرمدی پریساn۱۷۲٫ سعدآبادی اشکانn۱۷۳٫ سعدآبادی بیژنn۱۷۴٫ سعدآبادی روزبهn۱۷۵٫ سعید خوشدلn۱۷۶٫ سلطان امیرعلیn۱۷۷٫ سلطانی راد مریمn۱۷۸٫ سلیمانی سودهn۱۷۹٫ سلیمی مجیدn۱۸۰٫ سمیعی حمیدn۱۸۱٫ سمیعی زاده علیn۱۸۲٫ سنایی پور محدثهn۱۸۳٫ سوری نداn۱۸۴٫ سهراب رزاقیn۱۸۵٫ سهیمی محمدn۱۸۶٫ سیاسی راد حامدn۱۸۷٫ سیاقی شهنازn۱۸۸٫ سیامک آرامn۱۸۹٫ سید رضا حسینیn۱۹۰٫ سیما ساعدهn۱۹۱٫ شاپوری انوشn۱۹۲٫ شاکرحسینی شکیباn۱۹۳٫ شاکری علیn۱۹۴٫ شاهرخ نیا بهروزn۱۹۵٫ شب افروز مسعودn۱۹۶٫ شجاعی صائینی ناصرn۱۹۷٫ شریفی عرفانn۱۹۸٫ شفیعی محمدn۱۹۹٫ شفیعی سید هادیn۲۰۰٫ شفیعی مریمn۲۰۱٫ شفیق مهدی حمیدیn۲۰۲٫ شکری حکیمهn۲۰۳٫ شوره نگارn۲۰۴٫ شهسوار روح اللهn۲۰۵٫ شهمرادی انیسn۲۰۶٫ شهیدی هنگامهn۲۰۷٫ شیرازی حمیدn۲۰۸٫ صادقی لیلیn۲۰۹٫ صادقی محمدn۲۱۰٫ صادقی محمدn۲۱۱٫ صادقی مرتضیn۲۱۲٫ صالحی رادینn۲۱۳٫ صحابه اسماعیلn۲۱۴٫ صداقت بالیn۲۱۵٫ صدری سمیراn۲۱۶٫ صدیقی محمدn۲۱۷٫ صفایی جبارn۲۱۸٫ صفایی حمیدn۲۱۹٫ صمدیان حسنn۲۲۰٫ صمدیان عباسn۲۲۱٫ صیادی نادیاn۲۲۲٫ ضرغام سجادn۲۲۳٫ طالبی حسنn۲۲۴٫ طباطبایی احسانn۲۲۵٫ طباطبایی محمدn۲۲۶٫ طباطبایی اردکانی سید علیn۲۲۷٫ طباطبایی ریحانهn۲۲۸٫ طباطبایی اردکانی سیدشهاب الدینn۲۲۹٫ عابدی ضیاn۲۳۰٫ عالمی پسند سمیهn۲۳۱٫ عباسی بهرامn۲۳۲٫ عبدی ساراn۲۳۳٫ عبدی علیn۲۳۴٫ عبدی مریمn۲۳۵٫ عرب سرخی ساجدهn۲۳۶٫ عرب سرخی فاطمهn۲۳۷٫ عقیل زاده ضحیn۲۳۸٫ علوی بهروزn۲۳۹٫ علی اکبر مهدیn۲۴۰٫ علیجانی ارشادn۲۴۱٫ علیجانی رضاn۲۴۲٫ علیخانی جوادn۲۴۳٫ عموزاده خلیلی محسنn۲۴۴٫ عنایت پور معصومهn۲۴۵٫ غفاری آبتینn۲۴۶٫ غره باقی صفیهn۲۴۷٫ غیور فریباn۲۴۸٫ فاطمه چهل امیرانیn۲۴۹٫ فتاپورمهدیn۲۵۰٫ فخریان جاویدn۲۵۱٫ فداکار شهرامn۲۵۲٫ فرج زاده غلامرضاn۲۵۳٫ فرجاد فرهادn۲۵۴٫ فرشتیان حسنn۲۵۵٫ فریدیحیایی امینn۲۵۶٫ فکوریان فاطمهn۲۵۷٫ فهیمی خسروn۲۵۸٫ فیروزی معصومهn۲۵۹٫ قاسمی نیماn۲۶۰٫ قاضی زاده علی حسینn۲۶۱٫ قاضی نوری رضاn۲۶۲٫ قانعی یاسرn۲۶۳٫ قدس مریمn۲۶۴٫ قدیانی احمدn۲۶۵٫ قدیم خانی جعفرn۲۶۶٫ قربانی فر میراn۲۶۷٫ قریشی سید سعیدn۲۶۸٫ قلعه ای امینn۲۶۹٫ قلمچی منوچهرn۲۷۰٫ قلی پور پویاn۲۷۱٫ قناد بابکn۲۷۲٫ قنبری امیرحسینn۲۷۳٫ قوشه شیماn۲۷۴٫ کازرونی عبدالمجیدn۲۷۵٫ کاظمی بهروزn۲۷۶٫ کاظمیان مرتضیn۲۷۷٫ کاووسی ماه سلطانn۲۷۸٫ کاووسی مرجانn۲۷۹٫ کتابچی مجتبیn۲۸۰٫ کتابی علی حاجیn۲۸۱٫ کربلایی نیا کبریn۲۸۲٫ کردی نژاد سعیدهn۲۸۳٫ کرم الدین مهدیn۲۸۴٫ کرمزاده مکوندی ژیلاn۲۸۵٫ کرملو عزیزn۲۸۶٫ کریمی پریساn۲۸۷٫ کریمی پیامn۲۸۸٫ کریمی جمیلهn۲۸۹٫ کریمی سامانn۲۹۰٫ کریمی محمدn۲۹۱٫ کریمی محمد مهدی واقفn۲۹۲٫ کریمیان زینبn۲۹۳٫ کشمیری سامn۲۹۴٫ کلامی شیلاn۲۹۵٫ کلانتری اسماعیلn۲۹۶٫ کلانتری حسنn۲۹۷٫ کیابی جلالn۲۹۸٫ کیانوش راد ساجدهn۲۹۹٫ کیانوش راد محمدn۳۰۰٫ کیانوش راد محمدn۳۰۱٫ کاظمی مسعودn۳۰۲٫ گارسچی شهرزادn۳۰۳٫ گرامی مقدم اسماعیلn۳۰۴٫ گلرخ کتایونn۳۰۵٫ گلرو مهدیهn۳۰۶٫ گلشن زهراn۳۰۷٫ گلکاری حق سحرn۳۰۸٫ گنبدی پور بهرامn۳۰۹٫ لطفی حمیدn۳۱۰٫ لعلی پور وحیدn۳۱۱٫ لگزیان مجیدn۳۱۲٫ لواسانی مسعودn۳۱۳٫ مائده معتمدیn۳۱۴٫ متین زاده پرستوn۳۱۵٫ مجتهدی احسانn۳۱۶٫ مجردی زهراn۳۱۷٫ محتشمی پور فخر الساداتn۳۱۸٫ محسنی علیرضاn۳۱۹٫ محسنی گویا علیرضاn۳۲۰٫ محسنی مهدیn۳۲۱٫ محمد زاد هاشمn۳۲۲٫ محمدزهی حسامn۳۲۳٫ محمدلو جلالn۳۲۴٫ محمدی ملیحهn۳۲۵٫ محمدی مهنازn۳۲۶٫ محمدی میثمn۳۲۷٫ محمدی نرگسn۳۲۸٫ مختاری منوچهرn۳۲۹٫ مرادویسی بلالn۳۳۰٫ مروت پور یاسرn۳۳۱٫ مزارعی حسینn۳۳۲٫ مزارعی رضاn۳۳۳٫ مزروعی ضحیn۳۳۴٫ مزروعی علیn۳۳۵٫ مزروعی حنیفn۳۳۶٫ مسیح پور سیامکn۳۳۷٫ مشایخ میثمn۳۳۸٫ مصطفوی نداn۳۳۹٫ مصطفوی نغمهn۳۴۰٫ مصطفوی زهرهn۳۴۱٫ مظفری پژمانn۳۴۲٫ مظفری حسینn۳۴۳٫ مظفری زهراn۳۴۴٫ مظفری عاطفهn۳۴۵٫ مظفری مهدیn۳۴۶٫ مظفری محمدجوادn۳۴۷٫ معتمدنیا محمدرضاn۳۴۸٫ معتمدنیا میثمn۳۴۹٫ معصومی یاسرn۳۵۰٫ معینی علیn۳۵۱٫ مفیدی سید میلادn۳۵۲٫ منشوری نوگل هn۳۵۳٫ منصوری آذرn۳۵۴٫ موسوی ( خوئینی )علی اکبرn۳۵۵٫ موسوی آرشn۳۵۶٫ موسوی سپیدهn۳۵۷٫ موسوی عباسn۳۵۸٫ موسوی مریمn۳۵۹٫ موسوی مزدکn۳۶۰٫ موسوی سید ابراهیمn۳۶۱٫ مولوی ناهیدn۳۶۲٫ مهدی اقدمn۳۶۳٫ میردامادی یاسرn۳۶۴٫ میرزاده میراحسانn۳۶۵٫ میرزایی معصومهn۳۶۶٫ میری ارشn۳۶۷٫ مینوی مهدیهn۳۶۸٫ میرحسینی سید سعیدn۳۶۹٫ نادرپور احسانn۳۷۰٫ نبوی ابراهیمn۳۷۱٫ نبی زاده مصطفیn۳۷۲٫ نشاط راضیه (پری)n۳۷۳٫ نظری پدرامn۳۷۴٫ نعمتی نفیسهn۳۷۵٫ نقاشی حسینn۳۷۶٫ نقوی محمدسجادn۳۷۷٫ نگهدار فرخn۳۷۸٫ نوذر مهدیn۳۷۹٫ نوربخش مهدیn۳۸۰٫ نیک جو محمد امینn۳۸۱٫ نیک زاد بهنامn۳۸۲٫ نیک‌بنیاد ساراn۳۸۳٫ نیکجو علیn۳۸۴٫ نیکجو محمد امینn۳۸۵٫ وثوقی داریوشn۳۸۶٫ وزیری طهماسبn۳۸۷٫ وسمقی صدیقهn۳۸۸٫ وطن شناسان سامانn۳۸۹٫ وفقی حامدn۳۹۰٫ هروی سودابهn۳۹۱٫ همتی پروینn۳۹۲٫ یارمحمدی مهدیn۳۹۳٫ یحیوی مریم ساداتn۳۹۴٫ یدی قربانیn۳۹۵٫ یزدی حسینn۳۹۶٫ یزدی رضا فانیn۳۹۷٫ یعقوبی نسیمn۳۹۸٫ یوسف زاده یاسرn۳۹۹٫ یوسفی اشکوری حسنn۴۰۰٫ یونسی حسnnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message