برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: ريشه‌هاى روانى اجتماعى توده‌گرائى قسمت دوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۴
ريشه‌هاى روانى اجتماعى توده‌گرائى قسمت دوم
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=WPOuGOwSESI

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message