پاسخ هایی برای اندیشیدن 67-تأملی در باره حکم شرعی رقص زن و مرد نامحرم

سئوال:nآیا رقصیدن مرد جلوی زن و زن جلوی مرد نامحرم از نظر قرآن اشکال دارد؟ و آیا رقصیدن زن و مرد نامحرم با هم اشکال دارد؟ n پاسخ:nبه این پرسش (و البته موارد مشابه آن) از دو منظر می توان پاسخ داد. یکی از منظر صرفا فقهی و دیگر از منظر غیر فقهی و در […]

مصاحبه با رادیو فرانسه: اختلاف روحانیون در چگونگی همزمانی جشن های نوروزی با ایام عزاداری فاطمیه

نوشته بیژن برهمندی حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل مذهبی این پرسش را مطرح می کند که عزاداری برای اتفاقات هزار و چهار صد سال پیش، چرا و به چه دلیل شرعی و عقلی باید تا پایان تاریخ ادامه پیدا کند؟ جشن های نوروز امسال، از مراسم شب چهارشنبه سوری گرفته تا مراسم تحویل سال و […]