مصاحبه با رادیو فرانسه: اختلاف روحانیون در چگونگی همزمانی جشن های نوروزی با ایام عزاداری فاطمیه

نوشته بیژن برهمندیnnحسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل مذهبی این پرسش را مطرح می کند که عزاداری برای اتفاقات هزار و چهار صد سال پیش، چرا و به چه دلیل شرعی و عقلی باید تا پایان تاریخ ادامه پیدا کند؟nnجشن های نوروز امسال، از مراسم شب چهارشنبه سوری گرفته تا مراسم تحویل سال و روزهای آغازین […]