پیام تبریک نوروزی به رهبران جنبش سبز

پیام تبریک نوروزی جمعى از فعالین و چهره هاى سیاسى به رهبران جنبش جرس: جمعى از چهره ها و فعالین سیاسى با صدور پیامی، نوروز را به آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تبریک گفتند. به گزارش سحام، متن این پیام بدین شرح است: جناب آقای موسوی جناب آقای کروبی سرکار خانم رهنورد فرارسیدن […]

پیام تبریک نوروزی به رهبران جنبش سبز

پیام تبریک نوروزی جمعى از فعالین و چهره هاى سیاسى به رهبران جنبشnجرس: جمعى از چهره ها و فعالین سیاسى با صدور پیامی، نوروز را به آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تبریک گفتند.nnبه گزارش سحام، متن این پیام بدین شرح است:n nجناب آقای موسویnجناب آقای کروبیnسرکار خانم رهنوردnفرارسیدن بهار سبز را به شما […]