پاسخ هایی برای اندیشیدن 66-پاسخ به یک نقد مربوط به مقاله «نواندیشی دینی و آرمانهایش»

اشاره: این پاسخ به کامنتی است که شخصی به نام ابراهیم در پای مقاله منتشر شده در سایت ملی-مذهبی نوشته شده است.nسلام آقای اشکوریnممنون از این مقاله نسبتآ خوب شما. اما متاسفانه در یکی از پاراگراف های آن نوشته اید:n“امر مفروض دیگر برای مصلحان مسلمان این بوده است که این عقب ماندگی فرهنگی و علمی […]