روشنفکران مسلمان و سکولاریسم در ایران

اشاره: در نوشتار پیشین به طرح موضوع، واکاوی واژگان سکولاریسم و لائیسیته، تحریر محل نزاع، اسلام و سکولاریسم و در نهایت اشارتی به آرای چند تن از نواندیشان و اصلاح طلبان مسلمان در جهان اسلام (جهان عرب) اشارت شد و اکنون در واپسین قسمت به موضوع اصلی این گفتار می پردازیم که گزارشی است مختصر […]

اعتراض 255 کنشگر مدنی و سباسی داخل و خارج ایران به تداوم حصر رهبران جنبش سبز

سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران گذشت. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه‌ و برگزاری دادگاهی حتی نمایشی و فرمایشی، در حبس خانگی بسر می‌برند و از حداقل حقوق زندانیان سیاسی، محروم هستند. این درحالی است […]

دولت روحانی باید در زمینه حصر رهبران جنبش سبز جدی تر برخورد کند

اشاره: این متن در پاسخ یک پرسش خبرنگار سایت ملی-مذهبی شفاهی گفته و بعد به وسیله خبرنگار مکتوب شده است. آنچه مسلم است این است که آقای روحانی بر حسب شعارهایی که در دوره انتخابات داده و وعده هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن […]

اعتراض 255 کنشگر مدنی و سباسی داخل و خارج ایران به تداوم حصر رهبران جنبش سبز

سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران گذشت. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه‌ و برگزاری دادگاهی حتی نمایشی و فرمایشی، در حبس خانگی بسر می‌برند و از حداقل حقوق زندانیان سیاسی، محروم هستند. این درحالی است […]

دولت روحانی باید در زمینه حصر رهبران جنبش سبز جدی تر برخورد کند

اشاره: این متن در پاسخ یک پرسش خبرنگار سایت ملی-مذهبی شفاهی گفته و بعد به وسیله خبرنگار مکتوب شده است.nآنچه مسلم است این است که آقای روحانی بر حسب شعارهایی که در دوره انتخابات داده و وعده هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن مطرح […]