مصاحبه با تلويزيون اندیشه: گذر از روحانیت

مصاحبه با تلويزيون اندیشه: گذر از روحانیتnبرنامه تلویزیونی «گفتگوى هفته»nتهیه کننده و مجری برنامه کورش عرفانىnتلویزیون اندیشهnnبخش اول با حضور آقاى مجتبى واحدی و یوسفى اشکورىn۱۷ آذر ۱۳۹۲nبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnn 12-9-2013 – گفتگوی هفته – Goftegooye Hafteh from Andisheh TV on Vimeo. nnnnبخش دوم با حضور آقایان نوری علا، […]