اجتهاد؛ نه جواز قتل و نه جواز شکنجه

هفته پیش جناب آقای حسین باقرزاده در برنامه «صفحه 22» تلویزیون فارسی بی بی سی در تعلیل و چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در سال 63 سخنانی گفتند که از نظر من نادرست و خلاف بوده و از این رو نقدی بر آن نوشتم که در جرس منتشر شد. در پی آن آقای محمد […]

اجتهاد-و جواز قتل و شکنجه

اشاره: چند روز قبل مقاله ای با عنوان «چرا بناشد وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟» در نقد سخنانی از جناب آقای حسین باقر زاده از من در «جرس» منتشر شد. ایشان نیز در پاسخ من مقاله ای نوشته و در «ایران امروز» منتشر کرده اند. اکنون نوشته ایشان را عینا در اینجا منتشر می کنم. nnپنجشنبه […]