پیام به مناسبت بزرگداشت دکتر لاهیجی

در روایات دینی ما آمده است: «بهترین مردم کسی است که بیشترین فایده را به مردمان برساند». دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بی گمان یکی از این شخصیت هاست چرا که او عمری را در کاری گذرانده که پرثمرترین و مفیدترین کار برای مردمان نه تنها وطن خودش (ایران) بلکه برای تمام مردم جهان بوده و هست: دفاع از حقوق ستمدیگان و تلاش برای بهبود حقوق بشر. انصافا کاری شریف تر و پرارزش تر از این کم می توان یافت.
من خود از روزگار پیش از انقلاب ایران، با نام دکتر لاهیجی به عنوان وکیل برجستة برخی زندانیان و تبعیدیان سیاسی و نیز فعال حقوق بشر، آشنا شده ام و از آن زمان تا کنون، که بیش از سی پنج سال می گذرد، هر لحظه لاهیجی را در پیکار با استبداد و ناقضان حقوق بشر و کوشش گسترده برای تغییر اوضاع ایران و جهان به سود قربانیان نقض بشر تواناتر و پر تکاپوتر دیده ام. چنین تلاش گسترده و مستمر و استوار فقط می تواند از اندیشه ای خلاق، دلی مؤمن به کرامت ذاتی آدمیزاد، جانی شیفتة آزادی و عدالت، کنشگری انسان دوست و مصمم و استوار در پیکار با ستم برآمده باشد. چرا که نقض حقوق بشر و موانع بر سراه بهبود آن، به ویژه در وطن تحت حاکمیت استبداد دینی ما، چنان انبوه و عمیق و حتی می توان گفت رو به گسترش است که به سادگی می تواند هر استوار مردی را هم به ناامیدی و انفعال و ای بسا شکست بکشاند.
تکریم و بزرگداشت چنین استوارمردی، که مایة فخر ما ایرانیان است، هم ادای دین است و هم یک تعهد اخلاقی و انسانی و از این رو کاری است بس بایسته و با شکوه و باید از بانیان و برگزار کنندگان آن نیز سپاسگزار بود. من که، به هر دلیل، موفق به حضور در این مراسم نشده ام، از باب ادای دین و عرض ادب به جناب لاهیجی، به عنوان یک هم وطن و یک بشر با، استفاده از کلمات و واژگان سپاس ویژه خود را تقدیم ایشان می کنم و از عمق جان برای ایشان عمری دراز و تلاش بیشتر و پرثمرتر برای رفع تمام موانع بر سر راه بهبود حقوق بشر در ایران و جهان آرزو می کنم. به امید فردایی بهتر و انسانی تر
آلمان-بن
22 آذر 1392 (13 دسامبر 2013)
حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message