نامه سرگشاده شماری از فعالان مدنی و سیاسی ایران به رئیس جمهور فرانسه

جناب آقای اولاند، رئیس جمهوری محترم فرانسه وظیفه‌ی خود دانستیم كه به اطلاع آن مقام برسانیم كه هفته‌ی گذشته ایرانیان و حتی بسیاری از غیر ایرانیان صلح دوست، اخبار مذاكرات ژنو درباره برنامه‌ی اتمی ایران را با جدیت و اشتیاق پیگیری می‌كردند و از این كه می‌دیدند برخلاف یك دهه‌ی گذشته، مذاكرات پیش می‌رود، مسرور […]

نامه سرگشاده شماری از فعالان مدنی و سیاسی ایران به رئیس جمهور فرانسه

جناب آقای اولاند،nرئیس جمهوری محترم فرانسهnوظیفه‌ی خود دانستیم كه به اطلاع آن مقام برسانیم كه هفته‌ی گذشته ایرانیان و حتی بسیاری از غیر ایرانیان صلح دوست، اخبار مذاكرات ژنو درباره برنامه‌ی اتمی ایران را با جدیت و اشتیاق پیگیری می‌كردند و از این كه می‌دیدند برخلاف یك دهه‌ی گذشته، مذاكرات پیش می‌رود، مسرور و امیدوار […]