احکام کبفری (حدود و دیات و قضاوت)

اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن − ۶nحسن یوسفی اشکوریnدر پنج قسمت پیشین شرحی در باب تأثیر و تأثر متقابل آداب و سنتهای عرب حجاز و برخی دینهای رایج در آن روزگار و دین تازه اسلام و آداب و احکام آن در سده هفتم میلادی آمد. در بخش احکام عبادی از نماز، روزه، حج، […]

مصاحبه با تلويزيون صداى آمريكا: امامت شیعه: پیشواى سیاسى یا الگوى ایمانى؟

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: امامت شیعه: پیشواى سیاسى یا الگوى ایمانى؟ برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور تلویزیون صدای آمریکا ۸ آبان ۱۳۹۲ براى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرمایید   اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

مصاحبه با تلويزيون صداى آمريكا: امامت شیعه: پیشواى سیاسى یا الگوى ایمانى؟

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: امامت شیعه: پیشواى سیاسى یا الگوى ایمانى؟nبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۸ آبان ۱۳۹۲nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn