به اعتصاب عذای خود پایان دهید

به نام خدا

n

 برادران آزاده و عزیز،

n

آقایان عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی

n

با درود

n

 صدای اعتراض و مظلومیت شما را که مطالبه‌ی حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی مبنی بر رسیدگی به حال زندانیان بیمار بود، شهروندان آگاه در ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند. جان عزیز و پربرکت شما، چنان گرانقدر است که تهدید آن ـ در این زمانه‌ی بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی ـ روا نیست.

n

خواست صمیمانه‌ی امضاکنندگان این نامه ـ که جملگی از دوستان و یاران قدیم شما هستند ـ پایان دادن فوری به اعتصاب غذا، و درد و رنج مشددی است که متوجه شما می‌شود. خوشبختانه مطالبه نخست این اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراض (انتقال بعضی از زندانیان بیمار از جمله مهندس کیوان صمیمی به بیمارستان) تا حدودی محقق شده است.

n

امیدواریم صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، صدای مظلومیت و حقیقت‌طلبی شما را بشنوند و ادای حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه زندانیان بیمار ـ را در اولویت قرار دهند. هم‌چنین امیدواریم دولت آقای روحانی بر اساس وعده‌های انتخاباتی، حداکثر همت خود را برای ایجاد گشایش در فضای سیاسی، و به‌خصوص آزادی زندانیان سیاسی مبذول دارد، و از این راه به همبستگی ملی جهت رشد و اعتلای کشور یاری رساند.

n

 عبدالعلی بازرگان، پروین بختیارنژاد، محمد برقعی، مهناز پراکند، رضا حاجی، تقی رحمانی، شیرین عبادی، رضا علیجانی، نورالدین غروی، مرتضی کاظمیان، مهدی ممکن، مهدی نوربخش، احمد هادوی، و حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message