به اعتصاب عذای خود پایان دهید

به نام خدا

 برادران آزاده و عزیز،

آقایان عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی

با درود

 صدای اعتراض و مظلومیت شما را که مطالبه‌ی حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی مبنی بر رسیدگی به حال زندانیان بیمار بود، شهروندان آگاه در ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند. جان عزیز و پربرکت شما، چنان گرانقدر است که تهدید آن ـ در این زمانه‌ی بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی ـ روا نیست.

خواست صمیمانه‌ی امضاکنندگان این نامه ـ که جملگی از دوستان و یاران قدیم شما هستند ـ پایان دادن فوری به اعتصاب غذا، و درد و رنج مشددی است که متوجه شما می‌شود. خوشبختانه مطالبه نخست این اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراض (انتقال بعضی از زندانیان بیمار از جمله مهندس کیوان صمیمی به بیمارستان) تا حدودی محقق شده است.

امیدواریم صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، صدای مظلومیت و حقیقت‌طلبی شما را بشنوند و ادای حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه زندانیان بیمار ـ را در اولویت قرار دهند. هم‌چنین امیدواریم دولت آقای روحانی بر اساس وعده‌های انتخاباتی، حداکثر همت خود را برای ایجاد گشایش در فضای سیاسی، و به‌خصوص آزادی زندانیان سیاسی مبذول دارد، و از این راه به همبستگی ملی جهت رشد و اعتلای کشور یاری رساند.

 عبدالعلی بازرگان، پروین بختیارنژاد، محمد برقعی، مهناز پراکند، رضا حاجی، تقی رحمانی، شیرین عبادی، رضا علیجانی، نورالدین غروی، مرتضی کاظمیان، مهدی ممکن، مهدی نوربخش، احمد هادوی، و حسن یوسفی اشکوری

 

Share:

More Posts

Send Us A Message