جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و زکات

اسلام آغازی نو؛ در تدوام سنتهای کهن 3 در دو قسمت پیشین تأثیرپذیری مفهوم خدا و چند فقره از فروع دین اسلام یا احکام عبادی (نماز، روزه و حج) از اندیشه‌ها و آداب و سنتهای کهن عربی حجاز و نیز برخی از دینهای دیگر و در عین حال گسست‌های ویژه اسلامی پسین آنها بازگفته شد. […]

منافع ملت ایران در گرو موفقیت در مذاکرات هسته ای است

n n n n یانیه کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور: منافع ملت ایران در گرو موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است n جرس: کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور طی بیانیه ای از روند مثبت مذاکرات هسته ای ایران و غرب حمایت کرده و خواهان موفقیت این مذاکرات شدند. آن ها منافع ملت ایران […]

جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و زکات

اسلام آغازی نو؛ در تدوام سنتهای کهن 3 n در دو قسمت پیشین تأثیرپذیری مفهوم خدا و چند فقره از فروع دین اسلام یا احکام عبادی (نماز، روزه و حج) از اندیشه‌ها و آداب و سنتهای کهن عربی حجاز و نیز برخی از دینهای دیگر و در عین حال گسست‌های ویژه اسلامی پسین آنها بازگفته […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 57 -پرسش از چرایی استفاده از واژه جاهلیت

اشاره: متن کوتاه زیر پاسخ یکی از کاربران سایت رادیو  زمانه است که در پای مقاله من دوم من کامنتی گذاشته و من هم پاسخی داده ام.   آقای اشکوری آیا “عرب های جاهلی” نامیدن مردمی که درعربستان آن روزگار می زیستند نامیدنی شایسته در نوشته ای ست که ادّعای علمی بودن دارد؟ یعنی مردمی […]