منافع ملت ایران در گرو موفقیت در مذاکرات هسته ای است

n

n

n

n

یانیه کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور: منافع ملت ایران در گرو موفقیت در مذاکرات هسته‌ای است

n

جرس: کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور طی بیانیه ای از روند مثبت مذاکرات هسته ای ایران و غرب حمایت کرده و خواهان موفقیت این مذاکرات شدند. آن ها منافع ملت ایران و صلح در منطقه را درگرو موفقیت این مذاکرات دانستند.

n

nn nnکنشگران ملی – مذهبی از طرفین مذاکره خواسته اند مرعوب جوسازی های نیروهای افراطی درون خود نشوند و مذاکرات را به شکل برد- برد پیش ببرند وگرنه شکست مذاکرات سرانجامی جز مخدوش شدن منافع ملت ایران و از بین رفتن صلح در منطقه و حرکت به سمت جنگی ویرانگر نخواهد داشت.nn nnمتن کامل این بیانیه چنین است:nn nnمنافع ملت ایران و صلح منطقه در گرو موفقیت در مذاکرات هسته ایnn nnدر حالی که هر دو طرف دست اندرکار در مذاکرات هسته ای یعنی ایران و گروه ۵+۱از لحن و مسیر و محتوای مذاکرات اظهار خوش بینی کرده اند، افراطیون هر دو سو، به خصوص در ایران، در حال تشکیک و کارشکنی در این روند هستند.nn nnنیروهای ملی- مذهبی همواره بر مسئله هسته ای نگاهی ملی (مستقل ازصف بندی های سیاسی) داشته و منازعه هسته ای را پوششی بر جدال راست منازعه جو و قدرت طلب در ایران و راست سلطه طلب و سیطره جو در جهان دانسته اند. این جریان پیش از این با انتشار جزوه «ندای صلح و آزادی» تحلیل خود در باره سیر انرژی هسته ای در ایران از زمان شاه تا کنون را در موضوعات زیرمطرح کرده است:nn nnضرورت یا عدم ضرورت و اقتصادی بودن یا نبودن انرژی هسته ای برای ایران، صف بندی های سیاسی، عوام فریبی در اولویت بخشیدن به حق مسلم هسته ای و فراموشی دیگر حقوق مسلم ملت، تحریف درجایگزینی بحث حق مسلم هسته ای، به جای منازعه اصلی «غنی سازی اورانیوم در داخل کشور»، اغراق و جو سازی های نادرست طرف های غربی در ارتباط با توان اتمی ایران و میزان ذخایر اورانیوم آن.nn nnبرای تسریع روند دموکراتیزاسیون، مردم ایران نیازمند رفاه اند و فعالان سیاسی و مدنی و صنفی نیازمند آزادی و فضای باز سیاسی و رعایت حقوق بشر. انتظار بخش غالب مردم ایران نیز به سرانجام رسیدن این روند براساس منافع ملی و تنش زدایی از روابط بین المللی کشور جهت دستیابی به آرامش و رفاه اند. قاطبه مردم ایران انتظاردارند مذاکرات جاری به نتیجه مثبت و برد- برد منجر شود و هم طیف های معتدل در طرف غربی خواهان حل و فصل مسئله برای جلوگیری از تشدید تنش های بین المللی و اوج گیری بحران در خاورمیانه اند.nn nnحل و فصل منازعه ایران وآمریکا در این دوران می تواند برای نیروهای طرفدار رئیس جمهور آمریکا نیز امتیاز مثبتی در رقابت های داخلی باشد. با اینحال، هم در آمریکا و هم در منطقه، نیروهای سرسخت مخالفی مانند اسرائیل و برخی کشورهای عربی و نیز کشورهایی که از تنش میان ایران و آمریکا و مسئله تحریم ها سودهای کلان اقتصادی می برند وجود دارند که در روند مثبت مذاکرات کارشکنی می کبنند.nn nnدر داخل ایران نیز برخی مافیاهای اقتصادی از وضعیت تحریم نهایت سوء استفاده را می کنند و برخی نیروهای افراطی نیز حیات خود را در تداوم این تنش ها می دانند. آنها با اصلاح روابط ایران و آمریکا خلع شعار شده و به شدت جایگاه سیاسی شان را دررقابت های داخلی از دست خواهند داد. به این ترتیب سرنوشت مردم ایران و منطقه در این منازعات، گروگان کشمکش های سیاسی و اقتصادی دیگر بازیگران قدرتمند حاضر در صحنه شده است.nn nnکنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور بار دیگر از مقامات کشور و نیروهای داخلی، علیرغم تنوع سیاسی و فکری، می خواهند با در نظر گرفتن مصالح ملی، رقابت ها و کشمکشهای سیاسی و جناحی و فردی را در حاشیه قرار دهند و تلاش کنند این مذاکرات در روندی برد- برد و در راستای منافع مردم ایران به سرانجام برسد.nn nnما از دولت آقای روحانی نیز می خواهیم مرعوب و تحت تاثیر جوسازیهای شعاری و نظریات نادرست وغیرکارشناسی نیروهای کم پایگاه، اما پر سروصدا، قرار نگیرند و با تدبیرو استحکام مذاکرات را پیش ببرند.nn nnما از طرف های غربی هم می خواهیم تحت تاثیر جریان های افراطی قرار نگیرند و مصالح ملت خود و استقرار صلح در منطقه پرآشوب خاورمیانه را فدای خواست این نیروها نکنند و با برخورد منطقی با ایران و دادن امتیازات موثر به تیم مذاکره کننده ایرانی، به موفقیت مذاکرات یاری رسانند. همه طرفهای درگیر باید بدانند که اگر این مذاکرات به شکست منتهی شود، جز جنگ و آشوب و ویرانی و تسلط جریانات افراطی، به خصوص نیروهای بنیادگرا درخاورمیانه، چشم انداز واقعی دیگری وجود ندارد.nn nnتصریح می کنیم اگر دولت های غربی اشتباه خود در کارشکنی و عدم همکاری با دولت آقای خاتمی واحتیاط بیش از حد را تکرار کنند، بار دیگر با جناح های جنجالی و منازعه جویی در ایران طرف خواهند شد که سرانجامی جز جنگ در پیش نخواهند داشت.nn nnمقامات داخلی ایران نیز باید بدانند اگر کارشکنی نیروهای افراطی داخلی در برابر دولت آقای خاتمی تکرار شود، سرنوشتی جزهمانند عراق و افعانستان و لیبی و … در انتظار ایران نخواهد بود. سنت های تاریخی و ناموس و نظام جهان هیچ ملتی را استثنا نمی کند.nn nnما آرزومند خردورزی همه طرفهای دست اندرکار و بهروزی مردم ایران و ملت های صلح طلب هستیم.nn nnکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشورnnاول آبان ماه هزار و سیصد و نود و دوnn

n

n

n

  n

   n

  • n

  • n

  • n

  • n

  • n
  • n

  • n
  • n

  • digg
  • n

  n

ninSharennnn

n

n

n

n

n

n

 

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message