پاسخ هایی برای اندیشیدن 48-شیعه پدیده ای سیاسی یا عرفانی؟

محضر استاد دانشمند و گرامی جناب اشکوری n سلام مجدد دارم n . . . آیا شیعه صرفا یک نحله ی سیاسی است که بعد از جریان سقیفه و رفض خلفا توسط عده ای از دوستان علی ع بوجود آمده است یا یک مذهب فقهی در برابر سایر مذاهب اهل سنت هست یا مکتبی کلامی […]