معمای حکمیت

شاره: می دانیم که در سال ۳۷ هجرت پیکار مهم و پر هزینه‌ای بین امام علی بی‌ابی طالب و سپاه عراق با معاویه بن ابی سفیان و سپاه شام در محلی به همین نام در نواحی مرزی عراق و شام رخ داد. این جنگ ازجهاتی یکی از تراژیک‌ترین حوادث نه تنها صدر اسلام بلکه تمام تاریخ […]

ملاحظاتی در باره جنگ نهروان و خوارج

شاره: این نوشتار صفحاتی از زندگی نامة امام علی در کتاب در حال نگارش است که به عنوان جمع بندی فصل مربوط به پیکار نهروان نگاشته شده است. پیکار صفین، که در سال ۳۷ هجرت رخ داد و حدود چهار ماه  طول کشید، از پیکارهای خونین و پر هزینه و در عین حال تراژیک نه […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 45- برهنگی در اماکن عمومی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 45-برهنگی در اماکن عمومیnبه نظر شما آیا عدم ستر عورت در مکانهایی که خلاف عفت نیست و عرف هم ان را عمل خلافی نمی داند n مثل مکانهای ورزشی بخصوص در کشورهای اروپایی و…… n بلا اشکال است؟ n با تشکر n با سلام n اول به این نکته اشاره کنم […]

معمای حکمیت

شاره: می دانیم که در سال ۳۷ هجرت پیکار مهم و پر هزینه‌ای بین امام علی بی‌ابی طالب و سپاه عراق با معاویه بن ابی سفیان و سپاه شام در محلی به همین نام در نواحی مرزی عراق و شام رخ داد. این جنگ ازجهاتی یکی از تراژیک‌ترین حوادث نه تنها صدر اسلام بلکه تمام تاریخ […]

ملاحظاتی در باره جنگ نهروان و خوارج

شاره: این نوشتار صفحاتی از زندگی نامة امام علی در کتاب در حال نگارش است که به عنوان جمع بندی فصل مربوط به پیکار نهروان نگاشته شده است. n پیکار صفین، که در سال ۳۷ هجرت رخ داد و حدود چهار ماه  طول کشید، از پیکارهای خونین و پر هزینه و در عین حال تراژیک […]