پاسخ هایی برای اندیشیدن 43-شرحی بر فتوای اخیر آیت الله بیات زنجانی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 43-شرحی بر فتوای اخیر آیت الله بیات زنجانی با سلام و تحیت نظر شما در مورد فتوای جدید آقای بیات در مورد مجاز بودن خوردن آب در زمان روزه داری برای جلوگیری از تشنگی شدید چیست؟   با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در مورد پرسش شما. من […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 43-شرحی بر فتوای اخیر آیت الله بیات زنجانی

n n n n n n پاسخ هایی برای اندیشیدن 43-شرحی بر فتوای اخیر آیت الله بیات زنجانی n با سلام و تحیت n نظر شما در مورد فتوای جدید آقای بیات در مورد مجاز بودن خوردن آب در زمان روزه داری برای جلوگیری از تشنگی شدید چیست؟ n n با عرض سلام و آرزوی قبولی […]