بازرگان میراثدار بازگشت به قرآن است

فرزانه بذرپورnجرس: حسن یوسفی اشکوری از روزهای اول انقلاب یاد می‌کند که با عبدالعلی بازرگان آشنا شد. n nبارقهٔ این آشنایی کتابی بود از عبدالعلی بازرگان که مهندس مهدی بازرگان در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به اشکوری هدیه کرد. جرس به مناسبت هفتادمین سالروز تولد عبدالعلی بازرگان با حسن یوسفی اشکوری درباره او گفتگو […]