پاسخ هایی برای اندیشیدن ۴۰-شرحی کوتاه چند واژه در انسان شناسی شریعتی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 40-شرحی کوتاه چند کلید واژه در انسان شناسی شریعتی اشاره: اخیرا دوستانی که گویا تحت عنوان «گروه مطالعاتی کتابهای دکتر شریعتی» کار فکری خود را حول کتاب خوانی آن بزرگ انسان عرصه اندیشه و جهاد متمرکز کرده اند طی نامه ای از من خواسته اند که گاه نظرم را در باره […]

هاشمی رفسنجانی می تواند شانس تغییر را افزایش دهد

جرس: حسن یوسفی اشکوری، از فعالان ملی مذهبی، طی گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵خرداد، ضمن اعلام حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، حضور هاشمی را سبب “افزایش شانس تغییر” ارزیابی کرد. به گزارش شبکه آنلاین ۲۵خرداد، آقای اشکوری پیرامون انتخابات اخیر گفت: “من می توانم از همین اصطلاح رایج این […]

راز ماندگاری نهضت آزادی

در آستانة چهل و دومین سال تأسیس «نهضت آزادی ایران» هستیم. در بیست و هفتم اردیبهشت 1340 نهادی سیاسی-دینی تأسیس شد به نام «نهضت آزادی ایران». این نهاد حزبی و اسلامی از دیرپاترین نهادهای تشکیلاتی ایران است. در این نوشتار کوتاه می خواهم به این پرسش دهم در کشوری که نهادهای مدنی مدرن و سازمانها […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن ۴۰-شرحی کوتاه چند واژه در انسان شناسی شریعتی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 40-شرحی کوتاه چند کلید واژه در انسان شناسی شریعتیnاشاره: اخیرا دوستانی که گویا تحت عنوان «گروه مطالعاتی کتابهای دکتر شریعتی» کار فکری خود را حول کتاب خوانی آن بزرگ انسان عرصه اندیشه و جهاد متمرکز کرده اند طی نامه ای از من خواسته اند که گاه نظرم را در باره رمزگشایی […]

هاشمی رفسنجانی می تواند شانس تغییر را افزایش دهد

جرس: حسن یوسفی اشکوری، از فعالان ملی مذهبی، طی گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵خرداد، ضمن اعلام حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، حضور هاشمی را سبب “افزایش شانس تغییر” ارزیابی کرد.nnبه گزارش شبکه آنلاین ۲۵خرداد، آقای اشکوری پیرامون انتخابات اخیر گفت: “من می توانم از همین اصطلاح رایج این سال […]

راز ماندگاری نهضت آزادی

در آستانة چهل و دومین سال تأسیس «نهضت آزادی ایران» هستیم. در بیست و هفتم اردیبهشت 1340 نهادی سیاسی-دینی تأسیس شد به نام «نهضت آزادی ایران». این نهاد حزبی و اسلامی از دیرپاترین نهادهای تشکیلاتی ایران است. در این نوشتار کوتاه می خواهم به این پرسش دهم در کشوری که نهادهای مدنی مدرن و سازمانها […]