تمامی احکام اجتماعی اسلام مانند دیات و قوانین کیفری و حقوق زن و . . .تغییرپذیرند

مصاحبه اختصاصی “خانه امن” با حسن یوسفی اشکوریnحسن یوسفی اشکوری از روحانیون نو اندیش دینی است. وی نماینده دور یکم مجلس شورای اسلامی در ایران بوده و نویسنده و محقق و تحلیل گر سیاسی است که طی سال‌های گذشته سابقه زندان و محاکمه بدلیل مواضعش را داشته‌است. وی در زمره نیروهای ملی مذهبی قرار دارد. […]

یک تجربه کوتاه در مقایسه روشنفکران ایران و غرب-نقدی بر یوسفی اشکوری و فرخ نگهدار

حنیف یزدانی چرا درخت دموکراسی در غرب به ثمر رسيده است ولی در ايران پا نمی گيرد؟ اين سوالی است که بارها و بارها پرسيده شده است و جوابهای مختلفی به آن داده شده است. در اين مقاله سعی می کنم با اشاره ای گذرا به يک تجربه تاريخی عملکرد روشنفکران در ساليان اخير رهيافتی […]

گزارس سفر-پاریس-برگزاری مراسم بزرگداشت احمد صدر حاج سیدجوادی

دیروز (یکشنبه 25 فروردین 92/14 آوریل 2013) مراسم بزرگداشت احمد صدر حاج سیدجوادی در پاریس برگرار شده بود. من هم به پاریس رفته و در آن شرکت کردم. با آقای حاجی و اتومبیلش. طبق قرار قبلی ساعت حدود ساعت هفت صبح از بن حرکت کرده و حدود ساعت نه و نیم به بروکسل رسیدیم و […]