درگذشت این نماینده مجلس را به اعضا و دبیر کل نهضت آزادی تسلیت می گوییم

nدرگذشت این نماینده مجلس را به اعضا و دبیر کل نهضت آزادی ایران تسلیت می گوییمn nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که در خارج از کشور به سر می برند، به مناسبت درگذشت دکتر احمد صدر حاج سید جوادی پیام تسلیتی صادر کردند.n nبه گزارش کلمه، در این پیام تسلیت آمده است: احمد […]

طرح چند پرسش

اشاره: چند لحظه پیش دوستی از تهران با ارسال متنی در ارتباط با مسائل جاری در موضوع جدال فکری با حامیان آقای بنی صدر مطالبی بیان کرد و در پایان پسیده است:nnاما یک پرسش دیگر این است که چرا خود آقای بنی‌صدر جواب شما را نمی‌دهد؟n نکند ایشان در شأن خود نمی‌دانند چواب شما را […]

به انگیزه مبارزه با سانسور؛ دوستان این یکی را حتما بخوانند!

اشاره: پس از انشار مقاله من در سایت بی بی سی در نقد برخی سخنان جناب آقای بنی صدر در برنامه «صفحه 2» بی بی سی، کارزاری عظیم علیه آن مقاله کوتاه و نویسنده آن راه افتاد تا به هرحال پرسش های مطرح شده در آن نوشته و نقدهای آن را مخدوش و بی اعتبار […]

مرد قضاوت و صدر صداقت

به طور معمول وقتی کسی از میان ما (مای ایرانی) می رود (مخصوصا اگر از نامداران باشد) در ستایش او داد سخن می دهیم و اندر مناقب او بسیار و گاه به گزاف سخن می گوییم (این نوع گزافه گویی ها در مجالس ختم سنتی ما بسیار رایج است) و این صد البته سنت پسندیده […]