مرد قضاوت و صدر صداقت

به طور معمول وقتی کسی از میان ما (مای ایرانی) می رود (مخصوصا اگر از نامداران باشد) در ستایش او داد سخن می دهیم و اندر مناقب او بسیار و گاه به گزاف سخن می گوییم (این نوع گزافه گویی ها در مجالس ختم سنتی ما بسیار رایج است) و این صد البته سنت پسندیده […]

ذاتی و عرضی دین اسلام

دین اسلام در پویه تاریخ اسلام-قسمت چهارم حال به این پرسش مهم می‌رسیم که: آیا دین اسلام (دین پس از آغاز مرحلهٴ دوم) دارای ذاتی ثابت است؟ و به عبارت دیگر می‌توان از ذاتیات و عرضیات دین اسلام سخن گفت؟ پاسخ درست به این پرسش می‌تواند فصل فیصله‌بخش مبحث «اسلام و تاریخ اسلام» باشد. با […]

تسلیت به مناسبت رحلت حاج سیدجوادی

به نام «او» که از اوییم و به او باز می گردیم درگذشت مرد دین و سیاست و آزادیخواهی و وطن دوستی و عدالت طلبی زنده یاد دکتر احمد حاج سید جوادی موجب تأسف شد. بی گمان «مرگ چنین خواجه ای نه مرگی است خرد». حاج سید جوادی به دلیل عمری دراز و حضور فعال […]

تسلیت کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور به مناسبت درگذشت حاج سیدجوادی

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدّلو تبدیلا (احزاب، 33) بی گمان احمد صدر حاج سیدجوادی از نیک مردانی بود که عمری دراز اما با برکت و عزت و مسئولیت زیست و بر پیمانی که با خدای خود و مردم وطن خود بسته بود […]