ذاتی و عرضی دین اسلام

دین اسلام در پویه تاریخ اسلام-قسمت چهارمnnحال به این پرسش مهم می‌رسیم که: آیا دین اسلام (دین پس از آغاز مرحلهٴ دوم) دارای ذاتی ثابت است؟ و به عبارت دیگر می‌توان از ذاتیات و عرضیات دین اسلام سخن گفت؟ پاسخ درست به این پرسش می‌تواند فصل فیصله‌بخش مبحث «اسلام و تاریخ اسلام» باشد.n nبا توجه […]

تسلیت به مناسبت رحلت حاج سیدجوادی

به نام «او» که از اوییم و به او باز می گردیمnnدرگذشت مرد دین و سیاست و آزادیخواهی و وطن دوستی و عدالت طلبی زنده یاد دکتر احمد حاج سید جوادی موجب تأسف شد. بی گمان «مرگ چنین خواجه ای نه مرگی است خرد». حاج سید جوادی به دلیل عمری دراز و حضور فعال در […]

تسلیت کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور به مناسبت درگذشت حاج سیدجوادی

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدّلو تبدیلا (احزاب، 33)nnبی گمان احمد صدر حاج سیدجوادی از نیک مردانی بود که عمری دراز اما با برکت و عزت و مسئولیت زیست و بر پیمانی که با خدای خود و مردم وطن خود بسته بود استوار […]

یکی بر سر شاخ و بن می برید

در روز چهارشنبه 7 فروردین 92 (27 مارس 2013) مقاله ای از جناب آقای محمد جعفری با عنوان «مروری تاریخی بر داوریهای آقای یوسفی اشکوری درباره بنی صدر» در سایت «روزنامه انقلاب اسلامی» و بعد در سایت گویا و اخبار روز (و احتمالا جاهای دیگر) منتشر شد. در ذیل می کوشم به ترتیب موضوعات مطرح […]