درگذشت این نماینده مجلس را به اعضا و دبیر کل نهضت آزادی تسلیت می گوییم

nدرگذشت این نماینده مجلس را به اعضا و دبیر کل نهضت آزادی ایران تسلیت می گوییمn nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که در خارج از کشور به سر می برند، به مناسبت درگذشت دکتر احمد صدر حاج سید جوادی پیام تسلیتی صادر کردند.n nبه گزارش کلمه، در این پیام تسلیت آمده است: احمد صدر حاج سید جوادی از دوران جوانی تا آخرین روزهای زندگی پایبند به سیاست ورزی اصلاح طلبانه بود و برغم همه سختی ها و نامهربانی ها بر مواضع اصولی خود استوار ماند.در روزگاری که کشور ما به حضور سرمایه هایی چون دکتر سیدجوادی نیاز وافر دارد فقدان امثال وی ضایعه ای ملی و جبران نشدنی است.»n n متن پیام تسلیت این نمایندگان سابق مجلس بدین شرح است:n nدر گذشت دکتر احمد صدر حاج سید جوادی بسیار تاثر برانگیز و مایه ی تاسف است. وی از دوران جوانی تا آخرین روزهای زندگی پایبند به سیاست ورزی اصلاح طلبانه بود و برغم همه سختی ها و نامهربانی ها بر مواضع اصولی خود استوار ماند. در روزگاری که کشور ما به حضور سرمایه هایی چون دکتر سیدجوادی نیاز وافر دارد فقدان امثال وی ضایعه ای ملی و جبران نشدنی است. یاد و نام آن مرحوم که عمر پربرکت خود را در راه احقاق حقوق ملت سپری کرد، و در این راه مرارت های بسیاری را در رژیم ستمشاهی و همچنین جمهوری اسلامی که در تاسیس و تشکیل آن نقش موثر داشت، متحمل شد همواره در صحیفه تاریخ ایران و ذهن و دل آزادیخواهان باقی خواهد ماند.n nما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با قدردانی از سالها مبارزه مدنی دکتر حاج سید جوادی در راه دموکراسی و پیشبرد حقوق ملت، درگذشت این نماینده دور اول مجلس را به خانواده و تمامی همفکران و فعالین سیاسی و مدنی و دموکراسی خواه به ویژه اعضاو دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای آن مرحوم غفران و آمرزش و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمائیم.n nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس درخارج از کشور : فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری.n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message