پاسخ هایی برای اندیشیدن 35-مرد می تواند همسرش را از دیدار با مادرش محروم کند؟

زنی هستم 50 ساله. داماد دارم. معتقد به اسلام هستم. بیش از 15 سال است مادرم را تنها در ختم ها و عروسی ها دیده ام. همسرم راضی نیست من مادرم را ببینم. می گوید مادرت دین و ایمان درست ندارد. چند ماهی است مادرم بیمار است و باز همسرم اجازه نگهداری از مادرم را […]