حق شادی، دین و دینداری

اسماعیل جلیلوند – منابع مقدس دینی در دین اسلام، چه تعریفی از مسئله شادی دارند و چه حد و حدودی را برای شاد بودن انسان قائل هستند؟ آیا دین با تجویز قواعد اخلاقی، بر حق برخورداری انسان از شادی اثرگذار نبوده است؟ در حکومت‌های اسلامی خلیفه یا ولی فقیه، قیم جامعه در تمامی زمینه‌ها به‌شمار […]

حق شادی، دین و دینداری

اسماعیل جلیلوند – منابع مقدس دینی در دین اسلام، چه تعریفی از مسئله شادی دارند و چه حد و حدودی را برای شاد بودن انسان قائل هستند؟ آیا دین با تجویز قواعد اخلاقی، بر حق برخورداری انسان از شادی اثرگذار نبوده است؟ در حکومت‌های اسلامی خلیفه یا ولی فقیه، قیم جامعه در تمامی زمینه‌ها به‌شمار […]

نه آقای حداد عادل، ادای قانوگرایی به شما نمی آید!

اخیرا جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل در جوابیه ای که بر نقدهای جناب آقای دکتر سروش بر او نگاشته اند به مناسبت به مطلبی اشاره کرده اند که در اینجا میل دارم به آن اشارتی بکنم و آن داستان راه یافتن جناب ایشان به مجلس ششم است. وی دعوی سروش را چنین روایت کرده […]